Odpady przemysłowe

Odbieramy wszelkiego rodzaju odpady przemysłowe oraz odpady niebezpieczne! Zajmujemy się organizowaniem kompleksowej obsługi firm w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi zarówno odpady poprodukcyjne jak i te które powstają jako uboczny skutek Państwa działalności. Jeżeli utylizacja odpadów stanowi dla Państwa problem, nasza firma chętnie zajmie się tym.

Odbieramy od klientów do utylizacji następujące odpady przemysłowe:

 • Odpady branży motoryzacyjnej takie jak: tworzywa sztuczne, opony, guma , szyby samochodowe …
 • Baterie i akumulatory
 • Odpady z obróbki oraz powlekania metali oraz innych materiałów
 • Odpady z odwadniania olejów w separatorach
 • Odpadowe oleje oraz odpady paliw ciekłych
 • Odpady materiałów oraz elementów budowlanych, w tym także infrastruktury drogowej
 • oraz wiele wiele innych ..

Odbieramy od klientów do utylizacji następujące odpady niebezpieczne:

 • Sorbenty
 • Zużyte czyściwa
 • Ubrania robocze zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
 • Eternity
 • Wełny mineralne i izolacyjne
 • Waty szklane
 • oraz wiele wiele innych ..

Odbieramy od klientów do utylizacji następujące odpady poprodukcyjne:

 • Złom oraz metale kolorowe
 • Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki metali
 • Odpady z przemysłu tekstylnego oraz pokrewnych
 • Odpady farb , lakierów , emalii ceramicznych
 • Odpadowe folie ( metalizowana , spożywcza )
 • Odpady środków ochrony roślin oraz opakowania po nich
 • Odpady z produkcji oraz przerobu tworzyw sztucznych , włókien syntetycznych oraz kauczuków
 • Materiały konstrukcyjne oraz izolacyjne zawierające azbest , płyty eternitowe , wełna mineralna , wata szklana
 • Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • Odpady z oczyszczalni ścieków
 • oraz wiele wiele innych ..

Odbieramy od klientów do utylizacji następujące odpady kuchenne:

 • Odpady z produkcji oraz przygotowania produktów spożywczych
 • Odpady produktów przemysłu chemii nieorganicznej
 • Odpady z rolnictwa , sadownictwa
 • Odpady z oczyszczania gleby oraz ziemi
 • oraz wiele wiele innych ..

Sprzedaż czyściwa przemysłowego

Zajmujemy się sprzedażą czyściwa przemysłowego paczkowane po 10kg i luzem w bigbagach po 230kg i 250kg.

** Jeśli chcą Państwo otrzymać sprecyzowaną ofertę dopasowaną do Państwa firmy prosimy o kontakt drogą mailową lub telefonicznie. **

Każdorazowy odbiór odpadów kwitujemy Kartą Przekazania Odpadów ( KPO) oraz fakturą VAT . Jesteśmy firmą uprawnioną do odbioru odpadów w tym odpadów niebezpiecznych . Posiadamy aktualne zezwolenia dotyczące ich odbioru, które można znaleźć w zakładce „Dokumenty”.

Napisał stalwtor-eco